Atabix Suite (2)

De Atabix Suite bestaat uit zes verschillende applicaties; Zaken, Formulieren, Portaal, CRM, Financiƫn en Manager. De artikelen over de Atabix Suite gaan (1.) over de onderlinge samenhang tussen deze applicatie en (2.) over de updates die wekelijks worden doorgevoerd. Omdat de Atabix Suite een SAAS product is en omdat software in het algemeen altijd voor verbetering vatbaar is, staat de Atabix Suite nooit stil; zij is nooit af. De Atabix Suite wordt iedere week aangepast en verbeterd. Aan de hand van de wensen en behoeften die voortkomen uit de praktijk van al haar gebruikers, wordt de Suite steeds verder ontwikkeld. Ook op basis van de doelen die de verschillende applicaties van de Suite logischerwijs dienen wordt zij doorlopend uitgebreid met nieuwe technische mogelijkheden.