Overkoepelende Structuur en Samenhang (2)

Hier beschrijven wij de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen waaruit de Atabix Suite bestaat. Wij gaan kort in op de functie die ieder van deze applicaties heeft en op de manieren waarop deze onderling met elkaar kunnen worden verbonden.