Release 14 maart 2024

Gemaakt door Mark Duijkers, Gewijzigd op Mon, 25 Mar 2024 om 11:53 AM op Mark Duijkers

Update voor Zaaksysteem, Manager,Zaaksysteem  


Features

 • Het zaakdetail scherm is visueel gewijzigd. Je ziet nu aan de linkerkant de tabbladen van een zaak waardoor je eenvoudig kan navigeren naar de informatie die je zoekt. Ook is de navigatie veranderd, bovenin zijn nu  de zaaktypes en overzichten te vinden middels een dropdown.et zaakdetail scherm is visueel gewijzigd. Je ziet nu aan de linkerkant de tabbladen van een zaak waardoor je eenvoudig kan navigeren naar de informatie die je zoekt. Dit is eveneens aangepast bij het Beheer>Zaaktypebeheer scherm
 • We hebben toegevoegd dat je in de zaakoverzichten ook de ‘Betrokkene’ velden kan toevoegen als kolom of filter.
 • Kopje 'Overzichten'  verplaatst naar menu bovenaan de pagina.
 • Kopje ' Diagrammen'  verplaatst naar dropdown onder ' Tabelweergave'.
 • Dropdown toegevoegd aan kopjes bovenaan de pagina om snel te navigeren naar zaaktypen dergelijken.
 • Er is een optie toegevoegd om bij het zaaktypebeheer de kolommen en de filters van het zaaktype overzicht in te stellen.

 • In een ‘tekstvak’ veld kan je nu op enter klikken om een nieuwe regel te starten.
 • In het zaaktype beheer kan worden vastgelegd of een zaaktype enkel voor  deelzaken aangemaakt mag worden, hoofdzaken of voor beide.
 • Het zaaktype beheer is visueel gewijzigd. Aan de linkerkant zijn nu de tabbladen te zien die configureerbaar zijn.


Bug fixes

 • In de export van een overzicht worden de adresgegevens van een zaak niet  meegenomen. Dit is opgelost.
 • Er is een probleem opgelost dat bij het verwijderen van een zaak de nummering niet kon worden hergebruikt.
 • Het gebruik van de selectielijstklasse voor het archiveren van document is verbeterd.
 • In de widget legenda op je dashboard worden alle zaaktypes getoond. Dit  is verwarrend als een gebruiker toegang heeft tot een beperkt aantal  zaaktypes. Dit is aangepast zodat je ook in de legenda alleen de  zaaktypes ziet waartoe je geautoriseerd bent.
 • Bij het exporteren en importeren van een zaaktype wordt er gecontroleerd  of permissies van gebruikersgroepen op bijv. velden bestaan in de  omgeving waarin je het zaaktype importeert. Binnen dezelfde omgeving  (tenant) worden permissies meegenomen in de import. Als je in een andere  omgeving (tenant) importeert dan wordt er gecontroleerd of de  gebruikersgroepen bestaan. Als ze bestaan dan worden ook de permissies  meegenomen in de import.Manager


Features

 • Het aanmaken van een nieuwe gebruiker kan je nu volledig voor alle  producten vanuit de ‘Manager’ beheren. Als je een nieuwe gebruiker  toevoegt en aanvinkt dat de persoon bijv. de rol Beheerder krijgt, dan  is dat direct ook geregeld voor alle andere producten. 


Bug fixes

 • Het importeren van een datalijst waarvan de eerste kolom verplicht of  optioneel is verloopt nu zonder error. Er wordt er gekeken naar dezelfde  gegevens, als deze overeen komen wordt alles goed geïmporteerd.CRM


Features

 • Als er veel relaties bij een CRM-entiteit zijn, worden deze nu weergeven met paginering.
 • Het is nu mogelijk om een CRM-entiteit veld te gebruiken in een  datalijst. Hiermee is het nu mogelijk om bestaande entiteiten (van alle  types) te koppelen in een datalijst. Dit kan vervolgens ook gebruikt  worden in Cases en Forms, zoals dat nu ook al mogelijk is met de overige  velden


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren